Test

20 – 22 maj 

Helg 1

Svenska Dagbladet, Axess, Svenska Nyhetsbyrån
Stockholm

Fredag
Svenska Dagbladet

10.50 Samling i receptionen i Schibstedhuset, Stockholm.
11.00 Kursinformation.

Per Selstam, chefredaktör Svenska Nyhetsbyrån
Daniel Persson, politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren

11.30 Lunch med SvD:s ledarredaktion

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, värdinna
Andreas Ericson, redaktör podden Ledarredktionen

12.00 Möte med SvD:s ledarredaktion

13.05 Vältaligt i ledartexter
Barbro Fällman, lektor i retorik.

Axess

15.50             Per Selstam                     Introduktion

15.55             Catta Neuding                 Vad är Axess?

16.05             Torbjörn Elensky             Kulturkritikens död

16.20            Catta Neuding                 Finns det någon räddning för kulturournalistiken?

16:35             Diskussion

 

17.10             Katarina O’Nils Franke      Genrehopp – fara eller fördel?

17.25             Erik Thyselius                     Utrikesbevakning som opinionsskribent

17.45             Diskussion

18.00             Mingel

19.00             Middag

 

Lördag
Svenska Nyhetsbyrån

09.00             Språk och språkbruk i ledartext
Katarina Larsson, tidigare politisk redaktör i Borås Tidning

10.15             Ledartexten och redaktionen
Per Gudmundson, fd ledarskribent Svenska Dagbladet. Presschef Kristdemokraterna.

12.20             Presentation av Smedjan
Frida Jansson, redaktör Smedjanpodden

12.45             Lunch

14.00             Nollställning texter, textgenomgång i grupp
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren

15.00            Enskild textkritik
Daniel Persson

Parallell workshop om ledartexters uppbyggnad
Per Selstam

18.00           Kort genomgång inför morgondagens skrivuppgift

18.30             Mingel

19.30             Middag

 

Söndag
Svenska Nyhetsbyrån

08.30            Att skriva opinionstexter som någon vill läsa samt genomgång inför workshoppen
Daniel Persson

09.45             Heldagsworkshop – ledarskrivande
Katarina Larsson
Daniel Persson

12.00             Lunch

16.15             Utdelning skrivuppgift till nästa träff.

16.30 ca Avslut och hemfärd.

17 – 19 juni 

Helg 2
Nya Wermlands-Tidningen
Karlstad

Fredag

18.00           Middag för tidigt anlända

20.00           Samling NWT

Kvällsmacka

Presentation av koncernen och nattredaktionen
Mikael Rothsten, redaktionschef och ansvarig utgivare NWT

21.20 (ca)   Presentation av morgondagens skrivövning – ta med din lokaltidning.

Ledarsticket som genre
Henrik L Barvå, politisk redaktör NWT

21.40 (ca)  Rundvisning, besök i tryckeri och packavdelning

Lördag

08.50             Samling NWT

09.00             Korsbefruktning mellan kultur och ledare
Peter J Olsson, chefsstrateg Moderaterna i region Skåne, redaktionsmedlem Svensk Tidskrift. Tidigare politisk redaktör på Kvällsposten.

10.00             FM-paus

10.20             Bokrecensionen och presentation av Svensk Tidskrift.
Peter J Olsson

12.00             Lunch

13.00             Generell textkritik
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren.

14.00 (ca)    Genomgång skrivuppgift workshop
Henrik L Barvå, Mathias Bred och Per Selstam.

14.00 (ca)    Individuell textkritik
Daniel Persson

Parallellt: Workshop om att skriva ledarstick.
Henrik L Barvå, Mathias Bred och Per Selstam

18.00             Middag

Söndag

09.05            Samling NWT

09.15            Redigeringens elementa och framtidens tidning
Robin Sonesson, redaktionell utvecklingschef NWT

10.15            FM-fika

10.30            Nyhetsvärdering inklusive workshop
Mikael Rothsten

11.30             Lunch

12.30            Bild och rubrik
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren

13.30            Paus

13.45            Djävulen sitter i detaljerna
Mathias Bred, politisk redaktör Svenska Nyhetsbyrån

15.00            Paus

15.15            Det svenska dagspresslandskapet
Per Selstam

16.45             Information om skrivuppgift till nästa helg mm.

17 – 20 augusti 

Studieresa (frivillig)
Stockholm School of Economics Riga
Deltagande vid SSE Rigas mediecenters sommarskola i undersökande journalistik.

23 – 25 september 

Helg 3
Stockholm.

21 – 23 oktober 

Helg 4
Norrköping, besök på Norrköpings Tidningar.

18 – 20 november 

Helg 5
Växjö, besök på Smålandsposten.