Test

20 – 22 maj 

Helg 1

Svenska Dagbladet, Axess, Svenska Nyhetsbyrån
Stockholm

Fredag
Svenska Dagbladet

10.50 Samling i receptionen i Schibstedhuset, Stockholm.
11.00 Kursinformation.

Per Selstam, chefredaktör Svenska Nyhetsbyrån
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren

11.30 Lunch med SvD:s ledarredaktion

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, värdinna
Andreas Ericson, redaktör podden Ledarredktionen

12.00 Möte med SvD:s ledarredaktion

13.05 Vältaligt i ledartexter
Barbro Fällman, lektor i retorik.

Axess

15.50             Per Selstam                     Introduktion

15.55             Catta Neuding                 Vad är Axess?

16.05             Torbjörn Elensky             Kulturkritikens död

16.20            Catta Neuding                 Finns det någon räddning för kulturournalistiken?

16:35             Diskussion

17.10             Katarina O’Nils Franke      Genrehopp – fara eller fördel?

17.25             Erik Thyselius                     Utrikesbevakning som opinionsskribent

Lördag
Svenska Nyhetsbyrån

09.00             Språk och språkbruk i ledartext
Katarina Larsson, fd politisk redaktör Borås Tidning

10.15             Ledartexten och redaktionen
Per Gudmundson, fd ledarskribent Svenska Dagbladet. Presschef Kristdemokraterna.

12.20             Presentation av Smedjan
Frida Jansson, redaktör Smedjanpodden

14.00             Nollställning texter, textgenomgång i grupp
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren

15.00            Enskild textkritik
Daniel Persson

Parallell workshop om ledartexters uppbyggnad
Per Selstam

18.00           Kort genomgång inför morgondagens skrivuppgift

18.30             Mingel

19.30             Middag

 

Söndag
Svenska Nyhetsbyrån

08.30            Att skriva opinionstexter som någon vill läsa samt genomgång inför workshoppen
Daniel Persson

09.45             Heldagsworkshop – ledarskrivande
Katarina Larsson
Daniel Persson

16.15             Utdelning skrivuppgift till nästa träff.

16.30 ca Avslut och hemfärd.

17 – 19 juni 

Helg 2
Nya Wermlands-Tidningen
Karlstad

Fredag

18.00           Middag för tidigt anlända

20.00           Samling NWT

Presentation av koncernen och nattredaktionen
Mikael Rothsten, redaktionschef och ansvarig utgivare NWT

21.20 (ca)   Ledarsticket som genre
Henrik L Barvå, politisk redaktör NWT

21.40 (ca)  Rundvisning, besök i tryckeri och packavdelning

Lördag

08.50             Samling NWT

09.00             Korsbefruktning mellan kultur och ledare
Peter J Olsson, chefsstrateg Moderaterna i region Skåne, redaktionsmedlem Svensk Tidskrift. Tidigare politisk redaktör på Kvällsposten.

10.20             Bokrecensionen och presentation av Svensk Tidskrift.
Peter J Olsson

13.00             Generell textkritik
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren.

14.00 (ca)    Genomgång skrivuppgift workshop
Henrik L Barvå, Mathias Bred och Per Selstam.

14.00 (ca)    Individuell textkritik
Daniel Persson

Parallellt: Workshop om att skriva ledarstick.
Henrik L Barvå, Mathias Bred och Per Selstam

18.00             Middag

Söndag

09.05            Samling NWT

09.15            Redigeringens elementa och framtidens tidning
Robin Sonesson, redaktionell utvecklingschef NWT

10.30            Nyhetsvärdering inklusive workshop
Mikael Rothsten

12.30            Bild och rubrik
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren

13.45            Djävulen sitter i detaljerna
Mathias Bred, politisk redaktör Svenska Nyhetsbyrån

15.15            Det svenska dagspresslandskapet
Per Selstam

16.45             Information om skrivuppgift till nästa helg mm.

17 – 20 augusti 

Studieresa (frivillig)
Stockholm School of Economics Riga
Deltagande vid SSE Rigas mediecenters sommarskola i undersökande journalistik.

23 – 25 september 

Helg 3

Smålandsposten
Växjö

Fredag

19.00           Frivillig uppsamlingsmiddag

Lördag

08.30   Annons- och läsaraffären

Jens Pehrsson, Smålandsposten

09.45   Platsens betydelse

Jacob Sidenvall, ledarskribent Smålandsposten

11.00   Att skriva lokala ledare

Anders Gustafsson, politisk chefredaktör Blekinge Läns Tidning

13.30   Textgenomgång i grupp

Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren

14.00   Individuell textkritik
Daniel Persson

Parallellt: Workshop
Jacob Sidenvall, Henrik L Barvå, politisk redaktör Nya Wermlands-Tidningen och Per Selstam, chefredaktör Svenska Nyhetsbyrån

17.15   Att vara debattredaktör
Emma Jaensson, politisk redaktör Blekinge Läns Tidning

20.00             Middag

Söndag

08.45   Tidningens själ och ledarskribentens ethos
Martin Tunström, politisk chefredaktör Barometern-OT

10.30   Textens inledning
Daniel Persson

13.30   Opinionsbildning och klassisk mytologi
Fredrik Haage, politisk chefredaktör Smålandsposten

14.30   EM paus

14.45   Opinionsbildning och klassisk mytologi
Per Dahl, egenföretagare, f d politisk chefredaktör Barometern-OT

16.45 (ca)   Avslut

21 – 23 oktober 

Helg 4

Norrköpings Tidningar
Norrköping

Fredag

20.00                  Middag för anländande

Lördag

09.30                  Tidningsjuridik
Per Hultengård, jurist Tidningsutgivarna

12.00                  TLunch

13.00                  Att verka som frilansare
Naomi Abramowicz, frilansare

14.45                  Textens avslut
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren

16.30                  Gräv där du står
Hans Stigsson, politisk redaktör, Norrköpings Tidningar.

17.15                  Rubrik, ingress och puff till print och webb
Hans Stigsson

Söndag

08.30                  Att övertyga utan att argumentera, del II
Per Dahl, egenföretagare, f d politisk chefredaktör Barometern-OT

10.45                  Att veta sin plats och andras
Edvard Hollertz, politisk redaktör ATL

13.00                  Generell textkritik i grupp.
Daniel Persson, politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren

13.30                  Individuell textkritik.
Daniel Persson

Parallell workshop om rubrik, och ingress samt udda texter.

Möjlighet finns även till handledning av slutuppgiften.

Hans Stigsson
Per Selstam
Mathias Bred

16.30                  Nästa uppgift & vad händer nu? – Frågor, svar och tips
Per Selstam, Daniel Persson och Mathias Bred

16.45                  Avslut

18 – 20 november 

Helg 5

Timbro
Stockholm

Fredag

18.00                  Textens målgrupp
Daniel Persson, politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren

18.00                  När debatten går fel
Mattias Olsson, fd ledarskribent, Norrköpings Tidningar

20.30                  Middag för anländande

Lördag

08.30                  Några bärande elementa i kvalitetsjournalistiken
Thomas Gür, skribent, företagare, grundare av och tidigare ordförande i stiftelsen för Tidskriften Kvartal.

10.00                  TV-övningar
Catta Neuding
Erik Thyselius

17.15                  Säkerhet för ledarskribenter
Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift

Hans Stigsson

20.00                  Middag

Söndag

08.30                  Det medieetiska systemet
Caspar Opitz, allmänhetens medieombudsman

10.45                  Generell textkritik
Daniel Persson, politisk redaktör Norrbottens-Kuriren

11.15                  Individuell textkritik.
Daniel Persson

Parallell workshop om linjetexter samt ovanliga texter.

Möjlighet finns även till handledning av slutuppgiften.

Per Selstam, chefredaktör Svenska Nyhetsbyrån
Mathias Bred, politisk redaktör Svenska Nyhetsbyrån

15.30                  Välkomna till kulturkriget!
Lars Anders Johansson författare och journalist, tidigare chefredaktör Smedjan

17.00                  Avslut