Presentation

SNB:s Skribentskola ger grundläggande stilistiska färdigheter och insikt i branschmiljön för borgerliga ledar-, kultur- och frilansskribenter. Programmet riktar sig till personer med ambitioner inom ett eller flera av dessa områden.

Kursen ges i form av en seminarieserie och en gemensam studieresa. Studierna sker i form av föreläsningar, workshops och skrivuppgifter som lämnas in i god tid före varje kurshelg. Deltagarna ges individuell textgenomgång. Stilistiska tips och generella lärdomar från artiklarna förmedlas anonymt till hela gruppen.

Vid kurstillfällena ges föreläsningar och övningar inom blandade områden såsom stilistik, retorik och pressetik. Men även en inblick i hela tidningskedjan från penna till tryckt tidning. Vi besöker därför tryckeri, lär oss om dagspressekonomi och om arbetsvillkoren för opinionsskribenter. Utbildningen sker främst på tidningar inom borgerlig dagspress runtom i landet.

Vi ställer krav på våra deltagare. Inte på dokumenterade färdigheter inom journalistik. Däremot på talang, engagemang och intresse.

Kursen bygger till stor del på deltagarnas egna engagemang. Den som vill, kan med kursens hjälp nå väldigt långt men det ställer krav på den egna insatsen.

Under utbildningen ges möjlighet att få en recension publicerad i Svensk Tidskrift. Efter avslutad kurs får deltagarna ett skriftligt intyg på fullföljd utbildning. Minst en deltagare kommer att erbjudas en fem månader lång praktik med placering på flera ledarredaktioner runt om i Sverige.

Utbildningen leds av Per Selstam, chefredaktör på Svenska Nyhetsbyrån, och Mathias Bred, politisk redaktör på Svenska Nyhetsbyrån. Textgranskare är Daniel Persson, politisk redaktör i Norrbottens-Kuriren. Som huvudarrangör står Svenska Nyhetsbyrån. Medarrangörer 2023 är koncernerna Gota Media AB (Smålandsposten) och NWT Media AB (Nya Wermlands-Tidningen) som står som värdar vid de respektive seminarietillfällena, Norrköpings Tidningar Media AB (Norrköpings Tidningar) samt LRF Media (ATL). Dessutom medverkar Svenska Dagbladet, Axess Magasin och Svensk Tidskrift.

Deltagaravgiften för kursen är tusen kronor.