Finansiering

Skribentskolans finansiering 2023
 

Grundutbildning

Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning anslog 1 659 tkr för utbildningsdelarna i Sverige och eventuellt ett besök på SSE Rigas sommarskola i grävande journalistik.

Stiftelsen Fria Media anslog 845 tkr till marknadsföringsåtgärder mot Småland, kostnader för arbetet med Skribentskolan, en praktikplats samt en del av Sverigeresan.

Övrigt

Svenska Medialen AB anslog 200 tkr som delfinansiering av Sverigeresan.

Stiftelsen Barometern anslog 75 tkr år 2022 för fortbildning av alumner från Skribentskolan. Anslaget nyttjas löpande.

Samtliga belopp är inklusive moms.

Deltagaravgift

Samtliga deltagare betalade en egenavgift om ett tusen kr för kursen (momsbefriat).