Finansiering

Skribentskolans finansiering 2019

 

Grundutbildning

Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning anslog 1 500 tkr för utbildningsdelarna i Sverige och eventuellt ett besök på SSE Rigas sommarskola i grävande journalistik.

Stiftelsen Fria Media anslog 85 tkr till marknadsföringsåtgärder för att få sökande från Småland samt 130 tkr för kostnader med arbetet med Skribentskolan.

Övrigt

Stiftelsen Fria Media anslog 305 tkr till en praktikplats om fem månader för en deltagare samt 496 tkr för fyra praktikmöjligheter för skribentskolealumner i samband med EU-valet.

Samtliga belopp är inklusive moms.

Deltagaravgift

Samtliga deltagare betalade en egenavgift om ett tusen kr för kursen (momsbefriat).