Finansiering

Skribentskolans finansiering 2022
 

Grundutbildning

Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning anslog 1 573 tkr för utbildningsdelarna i Sverige och eventuellt ett besök på SSE Rigas sommarskola i grävande journalistik.

Stiftelsen Fria Media anslog 87 tkr till marknadsföringsåtgärder för att få sökande från Småland samt 140 tkr för kostnader med arbetet med Skribentskolan.

Övrigt

Stiftelsen Fria Media anslog 310 tkr till en praktikplats om fem månader för en deltagare samt 552 tkr till praktikplatser inför valet.

Samtliga belopp är inklusive moms.

Deltagaravgift

Samtliga deltagare betalade en egenavgift om ett tusen kr för kursen (momsbefriat).