Finansiering

Slutlig finansiering av alla delar av 2018 års kurs är inte fastställd/beslutad ännu. 2014 års utbildning finansierades dock enligt följande:

 

Grundutbildning

Svenska Medialen AB anslog 200 tkr för slutresan till Lettland och Litauen, där bland annat säkerhetspolitik, rättigheter och mediesituationen studerades.

Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning anslog 1001 tkr till hela kostnaden för utbildningsdelarna i Sverige.

Stiftelsen Fria Media anslog 145 tkr till marknadsföringsåtgärder för att få sökande från Småland och 185 tkr för Skribentskolans besök i Almedalen.

Övrigt

Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning anslog 256 tkr till att erbjuda en kortare praktik för alla deltagare efter avslutad kurs och 103 tkr till alumniverksamhet för alla som gått skribentskolan.

Stiftelsen Fria Media anslog 549 tkr till två praktikplatser om fem månader för två deltagare.

Samtliga belopp är inklusive moms.

Deltagaravgift

Samtliga deltagare betalade en egenavgift om ett tusen kr för kursen (momsbefriat).