Frågor och svar

Vad är SNB?
Formellt heter vi SNB Svenska Nyhetsbyrån i Stockholm AB, men kallas Svenska Nyhetsbyrån eller SNB. Vi bildades 1948 som en ekonomisk förening med tidningar som medlemmar/delägare. Sedan 1993 verkar vi i aktiebolagsform. Vi producerar och distribuerar opinionsartiklar med fokus på politik och samhälle främst till borgerliga och oberoende dagstidningar. Huvudproduktionen består av ledarartiklar. Bland övrigt material finns exempelvis intervjuer, krönikor, debattartiklar och pressklipp. Uppdragsgivare är för närvarande dryga trettiotalet dagstidningar över hela Sverige.

Läs mer på vår hemsida.

När startades SNB:s skribentskola?
Den första kursen arrangerades 2009. 2018 ges kursen för tionde gången.

När är sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag för 2018 är söndag 11 mars. Läs mer under ansökan.

Vad innebär den avslutande praktikplatsen?
Samtliga deltagare som klarat kursen kommer att erbjudas en två veckor lång praktik vid en ledarredaktion. Svenska Nyhetsbyrån står formellt som arbetsgivare.

Förhoppningsvis kommer även minst en person som gått kursen att erbjudas en fem månader lång praktik under fem månader vid olika politiska redaktioner i Sverige.

Hur många antas i år?
Tio personer.

Vad kostar utbildningen?
Deltagaravgiften är tusen kronor. Då ingår resor inom Sverige, mat och logi på plats. Avgiften erläggs före kursstart. En ytterligare avgift om tusen kronor tillkommer för slutresan.

Vad får jag stå för själv?
Personliga omkostnader, skaffning och liknande under resorna i Sverige. Under slutresan får man bekosta enstaka måltid och måltidsdryck själv.

Varför innehåller kursen en utbildning i att göra politisk tv?
Idag integreras media allt mer. De flesta tidningshus har vid sidan av papperstidningen internetrapportering med tv, hos vissa i form av egna kanaler. Det behövs kunskap om mediet även bland opinionsskribenter.

Vad innehåller momentet om politisk tv?
Syftet är att deltagarna efter utbildningen ska kunna gå vidare med webb-tv på egen hand. Under en heldags utbildning får deltagarna agera både framför och bakom kameran. Vi fokuserar på praktiska övningar där deltagaren får träna på användbara verktyg och som de sedan kan använda i skarpt läge. Verktygen bygger på aktuell forskning och är redskap för att få igenom sitt budskap i rörliga medier. Övningarna leds av dokumentärfilmaren och pr-konsulten Martin Borgs med över tio års erfarenhet av medieträningar.

Som uppföljning ges sedan ytterligare en övning vid Norrköping Tidningars tevestation 24NT.

Vem får söka till utbildningen?
Alla som definierar sig som borgerliga och är intresserade av inriktningen, att lära sig skriva opinionsmaterial, är välkomna att söka. Dokumenterade färdigheter inom journalistik är ingen förutsättning. Däremot ställer vi krav på talang, engagemang och intresse.

Måste man vara borgerlig?
Ja. Eftersom utbildningen enbart avser opinionsbildande texter. Som borgerliga räknar vi liberaler, kristdemokrater och konservativa av olika nyanser.

Hur får man besked om man har antagits?
Besked om vilka som antagits anslås på startsidan och Facebook samt mailas till de antagna. Beskedet kommer att lämnas i mars 2018.

Vem/vilka står bakom utbildningen?
Utbildningen arrangeras av Svenska Nyhetsbyrån. Den finansieras av Svenska Medialen AB, Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning samt Stiftelsen Fria Media.

Vid träffarna på tidningarna står Svenska DagbladetAxess Magasin respektive koncernerna Gota MediaNTM AB (Norrköpings Tidningar) och Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag som värdar.

Vad innebär skrivövningarna under kursen?
Till varje seminarietillfälle ges en till två skrivuppgifter att lämna in (elektroniskt) senast ett givet datum före nästa träff. Tid för individuell genomgång av texten avsätts varje träff. Dessutom omfattar kursen författandet av en bokrecension samt en slutuppgift som kan ta sig många olika former efter eget tycke och smak samt ambitionsnivå.

Det finns ingen kurslitteratur, betyder det att kursen är fri från ansträngning?
Nej. Kursen är krävande och utan egen ansträngning kommer du inte att få ut maximalt av den.

Vad händer under slutresan?
2015 gjorde vi en väldigt uppskattad Sverigeresa där vi reste till delar av Sverige som ofta omskrivs men sällan upplevs av journalister. Det kommer vi även att göra i år.

Finns det någon åldersgräns?
Nej. Vi tillämpar ingen åldersgräns, varken uppåt eller nedåt. Vi ställer enbart krav på talang och engagemang. Kursen är dock främst riktad mot yngre människor i 20-35 års åldern, men det har mer karaktären av en riktlinje än en faktisk regel.

Går kursen att kombinera med studier eller arbete?
Förutom seminariepassen och slutresan omfattar kursen cirka åtta hemuppgifter i skrivande. Ingen kurslitteratur ingår. Så ja, det brukar gå utmärkt.

Jag vill börja skriva romaner, är det här en skrivskola för mig?
Tyvärr inte. SNB:s Skribentskola är inte en författarskola eller allmän skrivkurs utan är inriktad på att utbilda borgerliga opinionsskribenter.

Är det här enbart en teoretisk skrivutbildning eller ger det även praktiska färdigheter?
Även om SNB:s Skribentskola bjuder på många tankeställare och intellektuella bryderier genom de många seminarierna är det huvudsakligen en hantverkskurs med skrivandet i fokus. Målet är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna verka som opinionsskribenter. Se presentation för mer information.