I takt med att programmet blir klart kommer årets föreläsare att presenteras nedan. Åtskilliga kommer dock i sedvanlig ordning att vara kända sedan tidigare år.

 

Föreläsare klara för 2022

Föreläsare 2021

Tidigare föreläsare