Slutresa

Slutresan för 2019 är ännu inte färdigplanerad. Mer information kommer. De senaste åren har vi genomfört uppskattade och lärorika resor runtom i Sverige samt i Lettland.

2018 gick slutresan till Riga i Lettland. Skribentskoledeltagarna fick gå SSE Rigas mediecenters sommarskola i grävande journalistik. Utöver föreläsare i världsklass innebär det en unik möjlighet till nätverkande med journalister från hela världen men med tyngdpunkt på det forna östblocket. Syftet är utöver att tillägna sig nya färdigheter att belysa hur journalistyrket ter sig på många platser. Därtill ökar kunskapen om ett av våra nära grannländer.