Studieresa

2018, 2019 och 2021 gick studieresan till Riga i Lettland. Skribentskoledeltagarna fick gå SSE Rigas mediecenters sommarskola i grävande journalistik. Utöver föreläsare i världsklass innebär det en unik möjlighet till nätverkande med journalister från hela världen men med tyngdpunkt på det forna östblocket. Syftet är utöver att tillägna sig nya färdigheter att belysa hur journalistyrket ter sig på många olika platser. Därtill ökar kunskapen om ett av våra nära grannländer.

Preliminärt blir det motsvarande resa även 2022.