Studieresa

2018–2023 gick studieresan till Riga i Lettland. Skribentskoledeltagarna fick gå SSE Rigas mediecenters sommarskola i grävande journalistik. Utöver föreläsare i världsklass innebär det en unik möjlighet till nätverkande med journalister från hela världen men med tyngdpunkt på det forna östblocket. Syftet är utöver att tillägna sig nya färdigheter att belysa hur journalistyrket ter sig på många olika platser. Därtill ökar kunskapen om ett av våra nära grannländer.

Preliminärt genomförs motsvarande resa även 2024.

Därtill återkommer en Sverigeresa då deltagarna under hösten får möjlighet att besöka Sverige utanför storstäderna. Landsbygdens utmaningar, problem och möjligheter kommer att studeras på plats. 2023 besöktes såväl Norrbotten som Södermanland, Småland och Gotland.