Tack till alla som har sökt

Nu är antagningen till årets Skribentskola stängd. Kursledningen och antagningskommittén tackar alla som har sökt. Nu återstår ett gediget arbete med att gå igenom alla ansökningar inför antagningsmötet.

Besked om vilka som har antagits kommer att meddelas i början av mars.

Lycka till!