Tack till alla som har sökt!

Nu är årets ansökningsperiod till Skribentskolan stängd. Kursledningen vill tacka alla som har sökt. Nu börjar det digra arbetet med att granska och bedöma alla ansökningar. Vi återkommer efter antagningskommitténs möte med vilka som har valts ut för att gå årets kurs,