6 april, 2017

Ansökningsperioden är över

Nu är årets antagningsperiod över. Vi vill passa på att tacka alla som har sökt till årets Skribentskola.

Nu tar antagningskommitténs arbete över och det är verkligen en ansenlig uppgift som väntar. Antagningskommittén kommer nu att läsa och bedöma alla ansökningar. Därefter kommer kommittén att sammanträda 19 april för att gemensamt avgöra vilka som blir antagna. Besked om detta kommer att ges så snart som möjligt efter mötet.

Återigen ett stort tack till alla som sökt!

27 mars, 2017

Förlängd ansökningsperiod

Vi är väldigt tacksamma för de många ansökningar som har kommit in. Det råder ingen tvekan om att det kommer att bli ett bra år.

Flera har dock hört av sig om bett om uppskov för att kunna söka. Givet planeringen i övrigt är det möjligt att göra men då vill vi att alla ska få den möjligheten. Därför förlänger vi nu antagningsperioden med tio dagar till onsdag 5 april.

Missa inte att söka och se till att tipsa dina vänner!

26 januari, 2017

Ansökningsperioden är igång

Ansökningen är nu öppen till årets upplaga av Skribentskolan. Läs mer under Ansökan.

20 januari, 2017

Nytt år och ny Skribentskola

Planeringen av årets Skribentskola, den nionde i ordningen, är i full fart. Det gäller både själva kursen samt antagningsprocessen som kommer att komma igång inom kort.

Programmet kommer att presenteras här i takt med att det spikas. För kontinuerliga uppdateringar – följ Skribentskolan på Facebook.

7 april, 2016

Antagning till Skribentskolan

Antagningskommittén har nu sammanträtt. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som har sökt. Även i år var det en utmaning att få ner det till tio personer. Vi vill också uppmuntra alla som inte kom in att fortsätta söka, och framförallt att fortsätta skriva. Flera av de som antogs i år har sökt en eller flera gånger tidigare.

Följande pseudonymer är uttagna till 2016 års upplaga av SNB:s Skribentskola.

 

Herr Ström

LiberalQueen

Pingrid

Vickeviret

Ions Lightningwar

Kompass

David Hume

Omorphia

Antillerna

Dr. Sceptic

 

De uttagna kommer att kontaktas via mejl.

7 mars, 2016

Ansökningstiden förlängd till 11 mars 08.00

På grund av del tekniska problem under söndagen hade vissa problem med att få in sina ansökningar. För att vara säkra på att alla som vill söka och faktiskt kan söka har vi bestämt oss för att förlänga ansökningstiden till klockan 08.00 på fredag, 11 mars.

6 mars, 2016

Insändningsproblem

Somliga har fått problem med att skicka in ansökan och får svar om de verkar försöka skicka spam. Om så händer maila direkt till Daniel Persson på adressen dp@snb.se. Det verkar lösa problemet. Skulle det ändå inte fungera så maila Daniel utan bifogade filer så löser vi problemet på något annat vis.

 

Lycka till!

13 januari, 2016

Årets ansökningsperiod har inletts

Ansökningstiden till 2016 års upplaga av SNB:s Skribentskola, den åttonde i ordningen, har nu inletts.

Ansökningen består som tidigare år av en skrivuppgift. Nytt för i år är att det går att välja mellan två ämnen, energipolitik och robotiseringen av arbetsmarknaden.

Sista ansökningsdag är söndagen 6 mars.

Läs mer under Ansökan.

 

Årets program är ännu inte klart men kommer att presenteras allteftersom det färdigställs.

13 januari, 2016

Praktikanter antagna

Victoria Nilsson och Edvard Hollertz har antagits till SNB:s Skribentskolas långa praktikplatser 2016. De kombinerar god analytisk förmåga med ett gediget skribenthantverk och stilistisk känsla.

Edvard Hollertz kommer att göra sin praktik under våren och Victoria Nilsson under hösten.

24 mars, 2015

Antagningen är klar

Tack till alla som har sökt
I år sökte 90 personer. Stort tack till alla! Nedan listar vi pseudonymerna för de tio som antagits. Vi hoppas att ni andra söker igen, kursen kommer att ges på nytt 2016.
Vi kommer informera alla som sökt tidigare om kommande kurser. Alla andra som vill ha underhandsinformation rekommenderas att skicka en intresseanmälan till skola@snb.se.
Varmt grattis till de tio som döljer sig bakom följande pseudonymer, de har antagits 2015:

Bo A. Orm
Bombi Bitt
A.M.
Loreley
Pix
Paradis-Oskar
Gröstorp
52H
Picea
Ouessant