De är antagna till årets Skribentskola

Antagningskommittén sammanträdde i dag i Växjö. Uppgiften, att välja ut tio deltagare bland alla sökande, var utmanande men inte oöverstiglig. Följande tio pseudonymer har antagits till Skribentskolan 2018. Vi kommer att ta särskild kontakt med alla tio utvalda.

KK
Ryter Dam
Vargen
Ebba Grön
B&P
Ahenobarbus
Bockstensmannen
Andy Dufresne
Justus Lipsius
Järnladyn

Antagningskommittén önskar alla uttagna stort grattis. Urvalet har gjorts i hård konkurrens. Vi vill också tacka alla som har sökt och uppmanar er som inte kom in i år att söka igen. Precis som vanligt är det många antagna som har sökt tidigare. Vi ser fram emot att ses igen.