Antagning till Skribentskolan

Antagningskommittén har nu sammanträtt. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som har sökt. Även i år var det en utmaning att få ner det till tio personer. Vi vill också uppmuntra alla som inte kom in att fortsätta söka, och framförallt att fortsätta skriva. Flera av de som antogs i år har sökt en eller flera gånger tidigare.

Följande pseudonymer är uttagna till 2016 års upplaga av SNB:s Skribentskola.

 

Herr Ström

LiberalQueen

Pingrid

Vickeviret

Ions Lightningwar

Kompass

David Hume

Omorphia

Antillerna

Dr. Sceptic

 

De uttagna kommer att kontaktas via mejl.