Årets kursstart skjuts upp

Med anledning av den rådande situationen har kursledningen beslutat att inte starta kursen som planerat. Tills vidare är åtminstone den första kurshelgen i Stockholm 3-5 april som omfattas av beslutet. Fler kurshelger kan komma att ställas in om de pandemiska omständigheterna så kräver. Skribentskolan ställs dock inte in, kursen kommer att genomföras. Det är enbart schemat som förändras.

– Journalistik och utbildning ska ske till såväl individens som samhällets fromma. I nuläget kan vi helt enkelt inte garantera deltagarna hälsa och därför har vi inget annat val än att skjuta upp kursstarten, säger Svenska Nyhetsbyråns chefredaktör Per Selstam.