Ansökningsperioden är över

Nu är årets antagningsperiod över. Vi vill passa på att tacka alla som har sökt till årets Skribentskola.

Nu tar antagningskommitténs arbete över och det är verkligen en ansenlig uppgift som väntar. Antagningskommittén kommer nu att läsa och bedöma alla ansökningar. Därefter kommer kommittén att sammanträda 19 april för att gemensamt avgöra vilka som blir antagna. Besked om detta kommer att ges så snart som möjligt efter mötet.

Återigen ett stort tack till alla som sökt!